Městská část ve spolupráci s Odborem územního rozvoje MHMP Vás zve na prezentaci 2. návrhu uspořádání územní studie Starý Suchdol, která se uskuteční ve čtvrtek 1. srpna 2019 od 19 hodin ve velké zasedací místnosti na suchdolské radnici.

Magistrátní odbor územního rozvoje zadal zpracování územní studie Starý Suchdol společnosti Atelier SAEM, s.r.o. a na setkání Vám bude představen 2. návrh uspořádání budoucí zástavby, obslužných komunikací a zeleně v řešeném území, který vzešel z připomínek majitelů nemovitostí.
Další informace k územní studii Starý Suchdol včetně prezentace z 7. 5. 0219 jsou na webu městské části v sekci územní plán.

Územní studie Starý Suchdol – situace – verze po zapracování připomínek (pdf)