podzim 2019 – městská část obnovuje historickou polní cestu na pozemku parc.č. 2195/27; k.ú. Suchdol, která povede od konce ulice K Horoměřicům k rozcestníku za benzínovou pumpou na Kamýcké.

Cesta je doložená v mapách z předchozích století, užívali ji Přemyslovci při cestách z Levého Hradce do Prahy (na půl cesty vlastně vznik Suchdol) nebo byla součástí tzv. Lužické cesty, která vedla z Prahy podél Vltavy přes Lysolaje, kolem Suchdola do Únětic a pak přes Roudnici až Baltu a po které byli voděni slovanští otroci na tržiště v Římské říši. Úvozová cesta byla zavezena a rozorána někdy v sedmdesátých letech minulého století.

Cesta bude mít travnatý povrch, bude sloužit pro pěší a případně pro cyklisty. Primárním cílem obnovení polní cesty je vytvoření prostoru pro výsadbu stromu, vytvoření remízku, rozdělení velkého lánu pro zadržení vody v krajině apod. Na podzim bude po jejích stranách vysázena alej ovocných stromů. U ulice K Horoměřicům bude cesta napojena na pěšiny v areálu nyní budovaného lysolajského hřiště a na druhé straně u rozcestníku na Kamýcké do stávajícího zeleného náspu podél příkopu.

Koncem roku bylo v aleji podél obnovené cesty vysazeno 110 třešní, višní, hrušní, slivoní a jabloní.

vyznačená cesta v II. vojenském mapování

 

 

 

 

 

vyznačená cesta v Císařském otisku stabilního katastru z roku 1842

 

vyznačená cesta v letecké mapě z roku 1953

 

vyznačená cesta v letecké mapě z roku 2019

 

obnovená cesta připravená pro setí trávy

 

zakončení obnovené cesty u rozcestníku

 

na podzim po výsadbě