Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Obnovení polní cesty z Výhled k rozcestníku

//Obnovení polní cesty z Výhled k rozcestníku

Městská část obnovuje historickou polní cestu na pozemku parc.č. 2195/27; k.ú. Suchdol, která povede od konce ulice K Horoměřicům k rozcestníku za benzínovou pumpou na Kamýcké.

Cesta je doložená v mapách z předchozích století, užívali ji Přemyslovci při cestách z Levého Hradce do Prahy (na půl cesty vlastně vznik Suchdol) nebo byla součástí tzv. Lužické cesty, která vedla z Prahy podél Vltavy přes Lysolaje, kolem Suchdola do Únětic a pak přes Roudnici až Baltu a po které byli voděni slovanští otroci na tržiště v Římské říši. Uvozová cesta byla zavezena a rozorána někdy v sedmdesátých letech minulého století.

Cesta bude mít travnatý povrch, bude sloužit pro pěší a případně pro cyklisty. Primárním cílem obnovení polní cesty je vytvoření prostoru pro výsadbu stromu, vytvoření remízku, rozdělení velkého lánu pro zadržení vody v krajině apod. Na podzim bude po jejích stranách vysázena alej ovocných stromů. U ulice K Horoměřicům bude cesta napojena na pěšiny v areálu nyní budovaného lysolajského hřiště a na druhé straně u rozcestníku na Kamýcké do stávajícího zeleného náspu podél příkopu.

Obnovení polní cesty z Výhled k rozcestníku

vyznačená cesta v II. vojenském mapování

 

 

 

 

 

Obnovení polní cesty z Výhled k rozcestníku

vyznačená cesta v Císařském otisku stabilního katastru z roku 1842

 

Obnovení polní cesty z Výhled k rozcestníku

vyznačená cesta v letecké mapě z roku 1953

 

Obnovení polní cesty z Výhled k rozcestníku

vyznačená cesta v letecké mapě z roku 2019

 

Obnovení polní cesty z Výhled k rozcestníku

obnovená cesta připravená pro setí trávy

 

Obnovení polní cesty z Výhled k rozcestníku

zakončení obnovené cesty u rozcestníku

 

 

 

2019-10-23T15:20:38+00:0028. 8. 2019|Zprávy z městské části|