Městská část Praha-Suchdol poptává dodavatele rekonstrukce jedné centrální kotelny, která spočívá v dodávce samostaných kotelen pro tři bytové domy. Jedná se o dva bytové ve vlastnictví mětské části Kamýcká č.p. 940/941 a Kamýcká č.p. 942/943 a jeden bytový dům Kamýcká č.p. 910/ 911, který je ve vlastnictví Bytového družstva.

Lhůta pro doručení obou nabídek je v úterý 21. května 2013 do 15:00 hod.

Místo pro doručení obou nabídek:
do podatelny nebo poštou v zalepené obálce označené „Neotvírat – VŘ kotelny Kamýcká“:
Městská část Praha-Suchdol,  OHSOM – Ing. Čestmír Mudruňka,  Suchdolské nám. 734/3, 
165 00  Praha – Suchdol.

Výzva uchazečům: výzva uchazečům – rekonstrukce kotelen – ke stažení (pdf)

Kompletní zadávací podmínky včetně upravené dokumentace jsou dostupny na serveru  vhodného uveřejňování: http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231

Další případné informace Vám poskytne Ing. Mudruňka, referet investic, ÚMČ OHSOM,
tel.: 222 361 427, e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz.

2013-05-09T12:13:28+02:0021. 5. 2013|Zprávy z městské části|

Městská část Praha-Suchdol poptává dodavatele rekonstrukce jedné centrální kotelny, která spočívá v dodávce samostaných kotelen pro tři bytové domy. Jedná se o dva bytové ve vlastnictví mětské části Kamýcká 940,941 a Kamýcká 942,943 a o bytový dům Kamýcká 910, 911, který je ve vlastnictví Bytového družstva.

Lhůta pro doručení obou nabídek je v úterý 5. března 2013.

Místo pro doručení obou nabídek:
do podatelny nebo poštou v zalepené obálce označené „Neotvírat – VŘ kotelny Kamýcká“:
Městská část Praha-Suchdol,  OHSOM – Ing. Čestmír Mudruňka,  Suchdolské nám. 734/3, 
165 00  Praha – Suchdol.

Zadávací podmínky:
pro dvě kotelny v bytových domech Kamýcká 940,941 a 942,943 (pdf)
Investor: Městská část Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

pro jednu kotelnu v bytovém domě Kamýcká 910, 911 (pdf)
Invetsor: Bytové družstvo Kamýcká 910-911, Kamýcká 910, 165 00 Praha-Suchdol

Žádosti o poskytnutí projektové dokumentace zašlete Ing. Mudruňkovi, ÚMČ OHSOM,
tel.: 222 361 427, e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz.

2013-02-25T16:18:08+01:0018. 2. 2013|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru