V aktualizaci ZUR hlavní město navrhuje rozšíření letiště v Ruzyni o  paralelní dráhu a okruhu kolem Prahy v trase přes Suchdol. Veřejné projednání se bude konat ve středu 11.12. 2013 od 9:00 hodin ve velkém zasedacím sále MHMP na Mariánském náměstí v Praze 1.
Připomínky k návrhu aktualizace může podat každý občan a to písemně do 18.12. 2013
na adresu Magistrát hlavního města Prahy, Odbor stavební a územního plánu, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1.
Kompletní dokumentace je v listinné podobě připravena k nahlédnutí na Magistrátu HLMP, Jungmannova ulice 29, Praha 1, (kancelář č. 343 a 335), v elektronické podobě je dostupná na www.praha.eu, sekce územní plánování a rozvoj nebo na webu městské části www.praha-suchdol.cz.

Hlavní město se opět snaží umístit rozšíření letiště o paralelní dráhu a dálniční okruh v trase přes Suchdol a Dolní Chabry do tzv. krajského územního plánu (ZUR HLMP). Oba tyto záměry mohou mít v případě jejich realizace významný negativní vliv na život v naší městské části a jsou bohužel předkládány v podstatě ve stejné podobě, v které byly z podnětu občanů v letech 2010 a 2011 zrušeny rozhodnutím Nejvyššího správního soudu.

S ohledem na to, že přetrvávají obavy nad negativními dopady na životní prostředí a zdraví obyvatel v naší městské části a i v dalších okolních oblastech, je vhodné věnovat zvýšenou pozornost nyní zveřejněnému projednání změny aktualizace ZUR HLMP.
Každý může k oběma záměrům, jejich vyhodnocení z hlediska vlivu na životního prostředí a zdraví obyvatel i k celé aktualizaci ZUR HLMP podat v termínu do 18.12. své připomínky.

Další aktuální informace k této problematice naleznete na webu městské části v sekci územní plán.

 

2013-11-16T19:34:32+01:0018. 12. 2013|Zprávy z městské části|

Hlavní město zveřejnilo návrh aktualizace č.1 a projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVÚR) Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (ZUR HMP).

Doklady ke staýení jsou dostupné na webu hl.m. Prahy:

Akztulaizace ZUR – materiály ke společnému jednání a Vyhodnocení vlivů ZUR na udržitelný rozvoj území

Aktualizace napravuje zejména nedostatky vytknuté Nejvyšším správním soudem, na základě kterých byly zrušeny některé části ZÚR. Zrušeny byly části týkající se dálničního okruhu (SOKP) v úseku R7 až D1 a části týkající se rozšíření ruzyňského letiště o paralelní dráhu.

Nejpozději do pondělí 20.5. 2013 může v souladu s odst.4 §37 zákona č.183/2006 Sb.,(stavební zákon) každý uplatnit připomínky k  vystavenému návrhu aktualizace č.1 ZUR a  VURÚ ZUR HMP. K připomínkám uplatněným po této lhůtě se nepřihlíží.

Další info je na webu pražského územního plánování: http://www.uppraha.cz v části Zásady územního rozvoje.

2013-04-20T11:02:44+02:0020. 5. 2013|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru