Od pondělí 27. 5. 2013 začnou autobusy Pražské integrované dopravy přijíždějící ulicí Jugoslávských partyzánů k Vítěznému náměstí, využívat nový vyhrazený pruh. Toto opatření umožní zkrátit cestovní doby a zlepšit pravidelnost mnoha autobusových linek – nejvíce u linek 107, 116, 147, 160, 340, 350, 355 a 359 přijíždějících od Podbaby, ale přínosné bude i pro linky 143 a 180 vyjíždějící ze Šolínovy ulice. V tomto úseku na příjezdu na Vítězné náměstí docházelo v pracovní dny ke zpožděním cca 10 minut a zpoždění se často přenášelo i do opačného směru (z tohoto důvodu byly nárazově přetěžovány autobusy zejména ve směru na Suchdol), neboť nestíhaly dodržovat jízdní řád.

zastávky bus 340, 350

Vyhrazený jízdní pruh o délce 240 m byl realizován prostřednictvím TSK hl. m. Prahy na základě požadavků a podkladů ROPIDu a Dopravního podniku hl. m. Prahy. Vyhrazení jízdního pruhu pro autobusy, jízdní kola a vozy taxislužby zároveň znamená odstranění cca 12 parkovacích míst, která byla většinou využívána mimopražskými automobily. S ohledem na délku vyhrazeného jízdního pruhu lze očekávat časovou úsporu cca 3 minuty.
V souvislosti s novým BUSpruhem bude přemístěna nástupní zastávka pro linky 340 a 350, která bude nově umístěna v Evropské ulici (poblíž zastávek linek pro směr Letiště a Nebušice). Pro přístup z metra je výhodné využít výstup ve středu spojovací chodby obou vestibulů. V této souvislosti dochází i k přemístění nástupních zastávek linek 161, 218 a 312 (vždy o jedno odjezdové stání vpřed).

Filip Drápal
tiskový mluvčí ROPID