Suchdolské listy - logo

24. listopadu vyšlo 4. číslo Suchdolských listů v roce 2017.

motto
Bůh ví, kdy se zbavíme těch svých nepěkných vlastností
– dnes naplano bouříme,
zítra to chceme zakřídovat poddajností a jedno
i druhé je stejně neupřímné.
Karel Havlíček Borovský, básník a novinář (1821–1856)

Obsah:

 

Aby se nám na Suchdole
žilo dobře

3

 

Suchdolské ochotničení

3-4

 

Článek, který nikoho nebaví psát

5

 

Kanalizace, hřbitov a nová hala

6

 

Babí léto a dravci v komunitní zahradě

7

 

Suchdolské sportování

8

 

Čertobraní

9

 

Názory zastupitelů

10-11

 

Reakce

12

 

Co jsme udělali pro své zdraví?

13

 

Volba prezidenta republiky

16

 

Vítání občánků

16

 

Výstava netradičních šperků 

17

 

Tříkrálová sbírka

18

 

… tolikrát jsi hasičem

18

  Ze suchdolských škol 19-20

Archiv vydání Suchdolských listů