V neděli 26. listopadu od 8 do 14 hodin budou v ulici V Údolí u domu 402/6 (rozšířená část komunikace vedle parčíku) přistaveny mobilní kontejnery na objemný odpad, bioodpad, dřevo, stavební suť.