AKCE BYLA ZRUŠENA Z DŮVODU VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU – COVID

PROBĚHNE V NÁHRADNÍM TERMÍNU.

Městská část v rámci realizace projektu SMACKER provádí průzkum dopravy na území městské části, který se skládá z několika částí:

 • Průzkum dopravy do kampusu České zemědělské univerzity, cílem průzkumu je zjištění charakteru generované dopravy zaměstnanců a studentů do kampusu ČZU, který je největším cílem dopravy na území městské části Praha-Suchdol. Průzkum provádí městská část Praha-Suchdol ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou během března 2020 formou internetového dotazníku s 8 otázkami.
 • Suchdolské zastávky MHD, kde je cílem zjištění místa zdroje (Suchdol, okolní obce) a cíle dopravy, účelu, četnosti cest ze čtyř zastávek MHD v městské části Praha-Suchdol směrem do centra Prahy (Suchdol – linka 107, Internacionální – linka 107, ČZU – linka 107, Kamýcká – linky 107, 147). Dotazování na uvedených zastávkou budou provádět studenti Technické fakulty ČZU a šetření proběhne ve středu 18. března mezi 6:30 a 9:30 hodinou.
 • Průzkum způsobu dopravy dětí do ZŠ M. Alše, kde cílem je mapování způsobu dopravy dětí do ZŠ M. Alše. Průzkum provádí městská část Praha-Suchdol ve spolupráci s Českou zemědělskou a proběhne ve středu 18. března mezi 7:00 a 8:00 hodinou. V rámci průzkumu bude zaznamenán:
  • počet vozidel, který kolem ZŠ projede
  • počet vozidel a počet dětí, které tyto vozidla přivezou
  • počet dětí, které přijedou autobusem MHD Suchdol (linky 107, 160, 359)
  • zbylá část do celkové počtu děti v daný den ve škole budou děti, které přijdou pěšky, na koloběžce či na kole.
 • Průzkum dopravy na Brandejsově náměstí a u vstupů do kampusu ČZU, kde jeho cílem je zjištění směrové složení dopravy na komunikaci u vjezdu do kampusu ČZU u SICu a zjištění počtu studentů a zaměstnanců ČZU, kteří přijedou MHD do zastávky ČZU a proběhne ve dvou dnech mezi úterým 17.3. až čtvrtkem 19.3. v čase mezi 7:00 a 9:00 hodinou.
 • Dopravní průzkum tranzitních vztahů a křižovatkových pohybů na vybraných křižovatkách městské části. Cílem tohoto průzkumu je mapování aktuálního provozu, dopraví skladby, intenzity „tranzitní“ dopravy a směrových pohybů na čtyřech vybraných křižovatkách (Kamýcká / Dvorská, Kamýcká / Internacionální, Kamýcká / Suchdolská a Suchdolská / Internacionální). Průzkum provádí společnost Czech Consult s.r.o. v úterým 17.3. a ve středu 18.3. v čase mezi 6:00 a 22:00 hodinou.

 

Průzkumy provádí městská část Praha-Suchdol ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou Praha v rámci projektu SMACKER, který je organizován za podpory operačního programu Interreg Central Europe. Projekt SMACKER je zaměřen na podporou a rozvoj veřejné dopravy na rozhraní aglomerace a městská část se jej účastní ve spolupráci s dalšími 8 středoevropskými partnery.

Další informace o projektu SMACKER jsou na webu městské části: www.praha-suchdol.cz/smacker
a společném webu projektu SMACKER: www.interreg-central.eu/smacker.