Rozvoj tramvajových tratí na severu Prahy

Beseda s občany v rámci evropského projektu SMACKER

Městská část Praha-Suchdol uspořádala v rámci projektu SMACKER besedu s občany, která se konala v úterý 21. června od 18 hodin v sále KC Půda na suchdolské radnici. Akce se zúčastnilo více než 40 občanů. Jedním z hlavních témat byl rozvoj tramvajových tratí na severu Prahy, které připravuje hlavní město Praha. Dále jsme diskutovali o příčinách kritické dopravní situace a o možnostech řešení v souladu se strategickými dokumenty a klimatickými závazky ČR a Prahy.

Program

  • Projekt SMACKER a řešení dopravy na severozápadě Prahy –
    Ing. Gabriela Lněničková, MBA, radní MČ Praha-Suchdol a manažerka projektu SMACKER
  • Rozvoj tramvajových tratí na severu Prahy – Ing. Filip Jiřík, projektový manažer, Dopravní podnik hl. m. Prahy
  • Severní tramvajová tangenta – Ing. arch. Ivan Lejčar, ALEJ architektonický atelier
  • Diskuse – moderátor Ing. Jaroslav Martinek, Partnerství pro městskou mobilitu

Cílem setkání bylo projednat s občany připravované záměry a možnosti řešení dopravy s ohledem na potřebu zajistit udržitelný rozvoj v severozápadní části pražské aglomerace.

Podklady ke stažení:

Projekt SMACKER a řešení dopravy na severozápadě Prahy_Lněničková

Rozvoj tramvajových tratí na severu Prahy_Filip Jiřík

Severní tramvajová tangenta_Ivan Lejčar

Fotodokumentace:

 

Projekt SMACKER – informace a kontakt:
www.interreg-central.eu/Content.Node/SMACKER.html
www.praha-suchdol.cz/smacker
smacker@praha-suchdol.cz