10. Local Mobility Forum
Pilotní projekty na severozápadě Prahy 

V návaznosti na evropský projekt SMACKER městská část Praha-Suchdol  uspořádala  10. setkání Local Mobility Forum s názvem „Pilotní projekty na severozápadě Prahy“, které se konalo v pondělí 29. května 2023 v sále KC Půda na suchdolské radnici. Akce se zúčastnilo cca 14 zástupců místních samospráv, IDSK a odborníků.

Program

  • Naplňování memoranda o spolupráci – Ing. Gabriela Lněničková, MBA, zastupitelka MČ Praha-Suchdol a hl. města Prahy
  • Pilotní projekt spádových území –  Ing. arch. Vladan Hodek, axiomHM s.r.o., urbanista a architekt
  • Diskuse
  • Pilotní projekt v poptávkové dopravě – Dominik Janík, CEO CITYA  mobility s.r.o.
  • Diskuse

Cílem setkání bylo projednat konkrétní kroky spolupráce v oblasti strategického plánování a poptávkové dopravy v severozápadní části pražské aglomerace.

Podklady ke stažení

Naplňování memoranda o spolupráci_G.Lněničková
Pilotní projekt spádových území_V. Hodek
Pilotní projekt v poptávkové dopravě_D. Janík

Memorandum-o-spolupraci-na-tvorbe-spolecneho-spadoveho-uzemi

praha-suchdol.citychangers.cz/10.-local-mobility-forum

Projekt SMACKER – informace a kontakt:
www.interreg-central.eu/Content.Node/SMACKER.html
www.praha-suchdol.cz/smacker
smacker@praha-suchdol.cz