Profesor Václav Žilka

* 19. září 1924 v Ostravě
† 13. dubna 2007 v Praze

Vystudoval JAMU v Brně a AMU v Praze.
Vyučoval na konzervatoři v Brně a Plzni.
V roce 1976 vytvořil projekt „Dřevěná píšťalka“ zábavná škola hrou na zobcovou flétnu. Na něj později navázaly programy „Pražská píšťalka“ a „Léčivá píšťalka“, která byla zaměřena na problematiku dýchacích onemocnění.

Byl členem mnoha hudebních těles a souborů, např: Symfonický orchestr českého rozhlasu (SOČR), Česká filharmonie, České noneto či Pražské duo.
Od roku 1983 spolu s MUDr. Evou Čadkovou pořádal každoročně letní týdenní semináře Léčivá píšťalka v Říčkách v Orlických horách, v klášteře v Želivi a v Richterových boudách v Peci pod Sněžkou.
Vyučoval hře na flétnu vězněné ženy ve věznici v Praze-Řepích.
Je autorem učebnice hry na zobcovou flétnu „ Veselé pískání – zdravé dýchání“ a knih „Kamera v DUR“, „Hudební zálety Cyrila Boudy“ a „Jak se dělá muzikant“.
Získal řád Zlatého srdce Svazu invalidních dětí (1968) a v roce 1980 se stal předsedou sekce Léčivá píšťalka při České hudební společnosti.
V roce 1994 obdržel od Nadace Život umělce cenu SENIOR PRIX za celoživotní uměleckou činnost.
Hraním na flétnu obohacoval mnohé suchdolské kulturní a společenské akce.

Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol udělilo dne 26. června 2014 čestné občanství profesoru Václavu Žilkovi in memoriam, jako projev úcty a ocenění za jeho uměleckou a pedagogickou činnost. Specifickým přínosem jeho pedagogické činnosti bylo propojení výchovného, zdravotního a uměleckého aspektu hry na flétnu.