Hlavní město zveřejnilo návrh Metropolitního plánu (MÚP) a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (VVURÚ). Návrh MÚP a VVURÚ jsou vystaveny na magistrátním webu www.praha.eu v Sekci plánování města nebo na webu IPR Praha:

http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan

V tištěné podobě je návrh MÚP dostupný v termínu od 27. 4. 2018 do 27. 7. 2018 ve výstavních prostorách Centra Architektury a městského plánování (CAMP) v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), Vyšehradská 51, Praha 2 (Areál Emauzského kláštera).

Otvírací doba CAMP je v období od 27. 4. 2018 do 10. 6. 2018 vždy v úterý až neděle od 9:00 do 21:00 hodin.
Ve výše uvedeném termínu bude ve středu a ve čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin na místě zajištěna přítomnost zástupce pořizovatele a  projektanta.

Připomínky k návrhu MÚP bude možné zasílat po dobu 30 dnů od 27. června 2018.