Náš rozpočet – návrhy k hlasování 20192019-06-10T12:26:26+02:00

1 – Suchdolská cyklopumpa

27. 3. 2019|

Veřejná cyklopumpa nabízí možnost si dofouknout kolo, koloběžku, ale i kolečka u kočárku bez nutnosti nosit s sebou svou pumpičku. Cyklopumpa spolu se stojanem pro opření kola by mohla být umístěna ve středu městské části - na Suchdolském náměstí.

2 – Pro suchdolská srdce

27. 3. 2019|

Fibrilace komor je porucha srdečního rytmu, která způsobí okamžitou zástavu oběhu. S každou minutou prudce klesá procento zachráněných. Významně může pomoci automatický defibrilátor AED. Projekt navrhuje pořízení 2ks defibrilátorů AED, umístěných v přízemí radnice a na recepci hotelu Galaxie, který umožní nonstop přístup k přístroji. 

4 – Vánoční Suchdol

27. 3. 2019|

Projekt navrhuje výraznější vánoční osvětlení centrální části Suchdol - pořízení světelných ozdob na veřejné lampy při ulici Internacionální a přizdobení vánočního stromu na Suchdolském náměstí o svítící dekorace pro krásnější vánoční Suchdol.

5 – Suchdolská moštárna

27. 3. 2019|

Projekt umožní založit tradici suchdolské podzimní moštovací slavnosti na komunitní zahradě a zároveň umožní Suchdolákům si vyrobit mošt i u sebe doma (možnost zapůjčení vybavení). Projekt bude přístupný různým generacím i sociálním skupinám a pomáhá budovat vztah místních ke čtvrti, kde žijí.

8 – Komunitní zahradničení

27. 3. 2019|

Podpora komunitního zahradničení - zvýšení zájmu o klasické zahradničení, využívání ekosystému a třídění bioodpadu. Umožní nabídnout zájemcům, kteří nemají vlastní zahradu, aby se starali o svůj záhonek a měli možnost vlastní produkce. Umístění většího kompostéru pro komunitu na bioodpad, vyvýšených záhonků a dalšího vybavení pro zahradničení.

9 – Odpočinková zóna Mikoláše Alše

27. 3. 2019|

Využití travnaté plochy na Suchdolském náměstí k odpočinku, příjemnějšímu čekání na autobus nebo poštu. Umístění sezónních skládacích lehátek, stolečků a her pro trávení volného času občanů i návštěvníků. Obsluhu by zajišťovala kavárna na náměstí v době od dubna do října. 

10 – Ping-pong pro mládež

27. 3. 2019|

Pořízení tří betonových venkovních pingpongových stolů s kovovou sítí a boxem pro pálky a míčky, které podpoří společnou hru mládeže i dospělých. Je plánováno umístění u dětských hřišť, vznikne tak nová aktivita pro trávení volného času. 

11 – Přístřešek pro zastávku k Horoměřicům

27. 3. 2019|

Autobusová zastávka K Horoměřicům je často využívána zejména staršími obyvateli tohoto konce Výhled při cestě za nákupy, lékaři apod. V případě deštivého počasí se nemají občané čekající na autobus kam schovat.  Z tohoto důvodu je navrženo vybudování přístřešku pro zastávku u bytových domů K Horoměřicům. 

13 – Elegantní kontejnery

27. 3. 2019|

Kontejnery na tříděný odpad jsou rozmístěny na nejrůznějších místech Suchdola. Často působí rušivým dojmem. Za větrného počasí špatně uložený odpad znečišťuje okolí, proto je navrženo umístění elegantní ohrádky okolo kontejnerů.

Přejít nahoru