V okolí ruzyňského letiště je měřen letecký hluk na 13 stanovištích. Údaje naměřené na stanici v  Bažantní ulici potvrzují nárůst leteckého provozu v letních měsících a v měsíci červnu noční letecký hluk přesáhl hladinu danou hygienickým limitem.

Z údajů naměřených letištěm na stanici v ulici Bažantní vyplývá, že letiště opět jako v loni překračuje v nočním provozu, t.j. od 22 do 6 hodin, hygienický limit 50 dB. V červenci se noční hluk z letadel vyšplhal k 52 dB, což odpovídá téměř o 60 % většímu provozu.

noční letecký hluk, leden-červen 2010

Letiště zveřejňuje data ze 13 měřicích stanic v okolí letiště na svých webových stránkách www.prg.aero v oblasti životní prostředí.

Graf – denní a noční hluková zátěž – 13 stanic, 01-06/2010 – (pdf)

Mapa ochranného hlukové pásma kolem letiště v Praze-Ruzyni s vyznačenými místy, kde je umístěno 13 monitorovacích stanic leteckého hluku.

Mapa rozmístění stanic pro monitoring leteckého hluku

Další informace k problematice provozu letiště a výstavbě paralelní dráhy jsou v sekci Letiště.