Z důvodu bouracích a montážních prací vstupních dveří do budovy Úřadu městské části Praha-Suchdol bude v pátek 23.7. 2010 od 11 hodin úřad včetně podatelny uzavřen. Stavební úpravy souvisí s budováním nové podatelny v prvním nadzemním podlaží. V pondělí 26.7. 2010 bude úřad standardně otevřen od 8 hodin v plném rozsahu. Děkujeme za pochopení.