STAROSTA MČ PRAHA-SUCHDOL
svolává na úterý 3. srpna 2010 od 18.00 hod.
24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Suchdol (2. patro)

Program zasedání:
0. Diskuse
1. Oprava usnesení č.j. 22/1/2010 ze dne 2.6. 2010 Výstavba bytového komplexu na pozemcích mezi ulicemi Otvovická, Keltů a U Roztockého háje, principy spolupráce městské části a vlastníků sousedních pozemků. (pozemky nebo jejich části parc.č. 2282/1, 2282/2, 2282/8, 2282/9, 2282/10, 2279/42, 936, 940, 941/1, 941/3, 941/6, 2292/1, 2292/7, 2292/14 vše k.ú. Suchdol).
2. Vyhodnocení záměru č. 19.2010 na prodej pozemku parc.č. 2276/9, k.ú. Suchdol o výměře 22 m2.
3. Vyhodnocení záměru na prodej pozemku parc.č. 2299/18, k.ú. Suchdol o výměře 19 m2, pozemek pod garáží.
4. Změna v usnesení č.j. 20/11/2010 ze dne 11.2. 2010 – prodloužení realizace nabytí pozemku parc.č. 1071/6 od pana Michaela Tauše.
5. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
6. Interpelace.

Zasedání je veřejné.
V Praze dne 16.7. 2010
Ing. Petr Hejl
starosta MČ Praha – Suchdol

UMC P_SUCH 02026/2010