Vážení spoluobčané,

dříve než vám jménem Komunitního centra Suchdol při ZŠ M. Alše popřeji pěkné a sluncem zalité prázdniny, dovolte mi, abych v krátkosti zrekapitulovala NAŠI činnost za období od měsíce ledna 2007, kdy jsem převzala funkci koordinátorky KC Suchdol na naší škole.

V měsíci lednu jsme pro vás – rodiče a přátele naší í školy – připravili Den otevřených dveří, kde jste si mohli prohlédnout školní budovu, něco si vyrobit či jen tak nasát školní atmosféru. Tuto akci hodláme pro velký úspěch každoročně opakovat a vylepšovat k oboustranné spokojenosti.

Od února jsme pak rozšířili nabídku zájmových kroužků o kurzy moderního tance a Angličtiny pro maminky s dětmi.

Začátek března byl ve znamení proužků. Světoví módní návrháři by bledli závistí nad nápaditými módními kreacemi, které dokázali žáci naší školy vytvořit. Mimo módní přehlídky nás čekaly i hry, soutěže a vědomostní kvízy, kterým opět vládly proužky. Posuďte sami, že v tento den vznikla například i pěkná básnická dílka.

Óda na pruhy
Elizabeth Wagebaertová – 4.B

Proč má zebra černé pruhy?
Proč ne třeba žluté kruhy?
Málokdo odpověď tuší,
vím jen, že jí pruhy sluší.

Tygr není pozadu
v proužkovaném pyžamu.
I ten správný námořník,
triko s pruhy musí mít.

Silničáři nezahálí,
pruhy kreslí bez váhání.
My pak po nich běžíme,
ke škole se blížíme.

A obloha vesele
kreslí duhu na těle.
Proužky jsou i mezi řádky,
co tě vedou do pohádky.

A co pruhy ze železa,
bez kterých se jezdit nedá?
Vlaky, metro, tramvaje
potřebují koleje.

Proužky jsou teď módním hitem,
sluší ženám, mužům, dětem.
My se toho držíme,
pruhy, proužky slavíme.

V měsíci květnu jsme pak připravili velmi pěkné divadelní představení divadelní souboru BUCHTY A LOUTKY pro předškolní děti "O třech prasátkách". Ačkoli počasí lákalo spíše do přírody, přišla celá řada malých i velkých diváků, kterým chci touto cestou poděkovat za jejich účast. Pro velký zájem budeme v  těchto aktivitách pokračovat i v příštím školním roce.

Bystré oko KC Suchdol bdělo v letošním roce i nad Dětským dnem ve zdejší ZŠ M. Alše. V rámci tohoto dne si žáci 9. tříd vyzkoušeli jaké to je stát před katedrou v roli pedagoga a ve spolupráci s třídními učiteli jednotlivých tříd 1. stupně připravili program pro malé neposedy. Součástí dne bylo i vystoupení etnické skupiny "Létající koberec", která nám velmi zajímavou formou představila africké hudební nástroje. Celý den jsme pak zakončili sportovními soutěžemi družstev i jednotlivců.

A to, že nezahálíme ani na konci školního roku chceme dokázat v pondělí 11. 6. od 16,30 hod, kdy se v tělocvičně nové budovy ZŠ M.Alše budou prezentovat zájmové kroužky na tzv. Školní akademii, kde děti představí něco z toho, co se v nich naučily v průběhu školního roku.

Od září se pak KC Suchdol bude snažit nabídku volnočasových aktivit dále rozšířit např. o  kroužek tvořivé dramatiky, jógy,…atd. a to nejen pro žáky naší školy, ale i celou širokou veřejnost. Nabídka našich zájmových kroužků bude uvedena na webových stránkách školy (www.zssuchdol.cz) či na informativní nástěnce v nové budově a to začátkem měsíce září.

Pokud máte chuť a čas se jakýmkoli způsobem zapojit, pak jste všichni vítáni na kontaktní adrese: kc.zssuchdol@volny.cz

Teď už ale opravdu popřeji krásné léto a nashledanou v příštím školním roce

Za KC Suchdol M.Doubková