Ke zlepšení životního prostředí v naší městské části Vám nabízíme pomoc při zajištění ekologického vytápění ve Vaší nemovitosti.
Od roku 2017 musí většina kotlů v rodinných domech procházet pravidelnou revizí a a od 1. 10.  2020 bude platit zákaz topit v kamnech a kotlích, které nedosahují alespoň emisních parametrů 3.

čoudící komínDo 30. 10. 2020 můžete na pořízení nového zdroje vytápění využít finanční prostředky z dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“.
Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za moderní nízko-emisní tepelné zdroje následujícího typu:

  • kotle na biomasu s automatickým přikládáním
  • plynové kondenzační kotle
  • tepelná čerpadla.

Při splnění všech předepsaných podmínek je možné získat dotaci až 102.500,- Kč v případě instalace plynového kondenzačního kotle a nebo až 127.500,- Kč v případě instalace kotle výhradně na biomasu s automatickým přikládáním nebo instalace tepelného čerpadla.

Přestože není administrativní příprava žádosti o dotaci moc složitá, nabízíme Vám pomoc při nalezení vhodného technického řešení instalace nového ekologického kotle i při přípravě a podání žádosti o dotaci.
Podrobné informace k uvedenému dotačnímu titulu naleznete na portálu životního prostředí hl.m. Prahy na webové adrese: portalzp.praha.eu v části Kotlíkové dotace III.

V případě Vašeho zájmu o prověření možností instalace ekologického kotle pro vytápění ve Vaši nemovitosti nás na suchdolské radnici pokud možno co nejdříve kontaktujte.