I v době rouškové je správné se starat o hospodaření s dešťovou vodou. Klimatická změna postupuje a asi nás zase čeká suché období.

Využijte získání podpory na jímání vody z vašich střech, kterou pak můžete použít např. na zalévání zahrady.

Podrobné informace k dotačnímu programu DEŠŤOVKA jsou na webu: www.dotacedestovka.cz/

Dešťovou vodu ze střech a dvorů je zakázáno odvádět do splaškové kanalizace!

Potřebujete-li poradit, obraťte se na radnici na Ing. Čestmíra Mudruňku, referenta investic.

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady