Nový život Brandejsova dvora

Brandejsův dvůr je nejstarší kulturní památkou v naší městské části. Půjde tuto významnou památku, kterou proslavili mecenáš Alexandr Brandejs a malíř Mikoláš Aleš, ještě zachránit. Jaký by mohl být budoucí život tohoto historického areálu?


duben 2023 – Na besedě Nový život Brandejsova dvora, která se konala koncem února t.r. v sále KC Půda na suchdolské radnici proběhla diskuse možných využití areálu, co bychom si tam přáli a co by se tam mohlo odehrávat. Stručný výběr návrhů, nápadů, možných a i nemožných vizí areálu vzešlý z tohoto setkání:

 • Gymnázium se zaměřením na environmentální výchovu, případně jiná střední škola nebo škola soukromá; možná i mateřská škola nebo základní umělecká škola
 • Ekologické centrum s koňmi, veterinární ordinace a vzdělávací centrum ve spolupráci s ČZU
 • Gastroprovoz s restaurací a tanečním sálem, minipivovar či vinný sklep
 • Muzeum představující i historii Suchdola a okolí, galerie Mikoláše Alše
 • Sociální služby různého typu pro seniory – včetně pobytového zařízení a odlehčovací služby
 • Spolkový dům
 • Prostory pro aktivity mládeže
 • Řemeslné dílny pro děti i dospělé
 • Obecní byty
 • Centrum volného času
 • Farma s možností ubytování typu agroturistiky
 • Zábavní park typu iQLANDIA
 • Půjčovna kol, koloběžek
 • Lékařské ordinace
 • Sdílený coworkingový prostor
 • Základna městské policie s ustájením koní

Městská část preferuje v rámci rekonstrukce vybudování prostor pro střední školu, např. čtyřleté gymnázium se zaměřením na přírodní vědy.


V mezidobí na magistrátu probíhají jednání pracovní skupiny pro přípravu rekonstrukce, kterých se za naši městskou část účastní místostarosta David Skála.
Magistrát také oslovil arch. Gaberleho, aby prověřil prostorové možnosti umístění gymnázia ve stávajících budovách nebo nových budovách na jejich místě.

Návrh funkčního rozdělení areálu


Brandejsův dvůr – virtuální prohlídka

Areál by také mohl sloužit jako místo, kde by se mohly odehrávat další společenské a kulturní akce. Jedním místem, které k tomu může sloužit už nyní, je objekt kočárovny, který je v celkem dobrém stavebním stavu.

Již před dvěma roky se zde odehrál projekt TRIANGULUM 2021, který ve spolupráci s městskou částí pořádala Galerie hl. m. Prahy a skupina Neolokator.cz. Během něj se účastníci mimo jiné věnovali malování zde chovaných koní či jejich modelování z PET láhví.

Letošní zdařilou akcí byly Máje, kdy suchdolský spolek Radost zorganizoval postavení máje v areálu dvora. Veselí, tancování v krojích a zpívání lidových písní přispělo k obnovení této skoro zapomenuté tradice.

Pro koordinaci a přípravu kulturních, vzdělávacích a komunitních akcí v areálu Brandejsova dvora zřídila rada městské části komisi, ve které jsou zastoupeny všechny aktivní suchdolské spolky a skupiny.

Brandejsův dvůr pomalu ožívá a věříme, že se ve spolupráci s hl. m. Prahou podaří v brzké době připravit jeho rekonstrukci, určitě si to zaslouží.

únor 2023 – Brandejsův dvůr, jehož vlastníkem je hl.m. Praha a který je nejstarší kulturní památkou v naší obci, se nám před očima rozpadá. Co s tím můžeme dělat? Půjde tuto významnou památku, kterou proslavili mecenáš Alexandr Brandejs a malíř Mikoláš Aleš, ještě zachránit, kolik to bude stát? Jaký by mohl být budoucí život tohoto historického areálu? Z čeho se bude hradit jeho provoz? To jsou otázky, na které bude třeba v dohledné době najít odpověď.

V knize Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce (Ing. Vladimír Laštovka) je uvedeno:
„První písemná zmínka o Suchdole je z roku 1045, ve které je uvedeno, že se svolením knížete Břetislava I. přešel suchdolský dvorec, výměnou za obec Nezlici (nyní Zličín), již jako fungující hospodářství včetně okolního lesa, z majetku knížecí rodiny do vlastnictví kláštera Panen benediktinek u sv. Jiří na Hradčanech.“

Stručně k nedávné minulosti
Hl. m. Praha zahájilo okolo roku 2007 přípravu projektu na rekonstrukci a v roce 2014 pro něj získalo stavební povolení. Projekt byl pojat velkolepě, v té době byla aktuální vize Prahy olympijské a areál se měl stát centrem olympijských parkurových závodů, a to včetně obrovské kryté jízdárny (68 x 42 m) s tribunou pro 100 diváků. Odhad nákladů z roku 2012 na rekonstrukci celého areálu byl ve výši 265 mil. Kč.
Jak šel čas, projekt rekonstrukce se odkládal a bohužel i údržba. V polovině roku 2019 pronajalo hl. m. Praha areál ČZU na 20 let s tím, že univerzita bude postupně celý areál rekonstruovat. Bohužel ani tento záměr nebyl naplněn a tato nájemní smlouva skončila letos v únoru.
Koncem roku 2022 nařídil stavební úřad záchranné práce, které mají přispět ke zpomalení zkázy staveb.

Současnost
Současný stav Brandejsova dvora dlouhodobě mobilizuje také naše veřejné mínění. Mnozí spoluobčané a různé iniciativy přicházejí se zájmem a snahou přispět k řešení budoucnosti tohoto místa. Všech snah si ceníme a velice za ně děkujeme! Městská část, na jejímž území se areál Brandejsova dvoru nachází, chce mít vliv na budoucí náplň rekonstruovaného objektu. Bude v tomto směru dále jednat s majitelem a hlavním investorem o podobě budoucího projektu.

Plány do budoucna
Co bychom si tam přáli, co by se tam mohlo odehrávat?
Asi nepotřebujeme parkurovou halu a další historické objekty bude možné využít jinak, než předpokládal olympijský projekt. Proto shromažďujeme návrhy budoucího využití a budeme rádi i za vaše podněty.
Zatím máme v seznamu:

 • veřejné gymnázium se zaměřením na environmentální výchovu
 • ve spolupráci s ČZU vzdělávací centrum, příměstské zemědělství a udržitelnost kulturní krajiny, malá farma s chovem koní, veterinární klinika, hiporehabilitační centrum
 • muzeum M. Alše a historie Suchdola a okolí
 • restaurace, kavárna
 • centrum volného času, výchozí bod pro příměstskou rekreaci rodin s dětmi, půjčovna kol
 • informační centrum, klubovny.

Oprava sice bude náročný úkol, ale jedná se o památku, kterou začala historie Suchdola, tak se do ní ve spolupráci s hl. městem musíme pustit.Původní projekt

2014 – Hlavní město, jako majitel areálu připravilo v období 2007 až 2014 projekt na rekonstrukci areálu, který se měl stát centrem parkurového sportu v rámci tehdejšího záměru Praha olympijská.

Investor:
Hlavní město Praha, MHMP HOM

Projektanti:
GEMA ART GROUP, a.s.

Popis:
Rekonstrukce, přístavba a dostavba objektu č.p. 1 – Brandejsův statek, včetně dopravního napojení, komunikací, dopravy v klidu, inženýrských sítí, terénních a sadových úprav a drobných opěrných zdí a prvků drobné architektury. Jde v zásadě o všechny prostory uvnitř současného ohrazeného areálu a v malém rozsahu objekty vně stávajícího areálu. Celkové urbanistické řešení revitalizace areálu vychází z jeho historického vývoje. Všechny stávající budovy jsou rekonstruovány nebo nově obnoveny v původním historickém půdorysu a hmotách.

Projekt navrhuje rekonstrukci stávajících, většinou již hodně zdevastovaných budov, jako jsou zámeček, budova bývalé kovárny, kočárovna, stodola a malé stáje. Kromě toho projekt předpokládá na místě bývalého ovčína výstavbu velké stáje pro jezdecký oddíl a hipoterapii, se zázemím pro jezdecký oddíl, bytem správce, nad stávající maštalí školící zázemí a sedm dvoulůžkových pokojů.

Projekt navrhuje jako největší novostavbu krytou jezdeckou – parkurovou halu o rozměrech 68 x 50 m, výška hřebene 11,83 m (274,83 m n.m.), s 36 boxy pro koně a 100 místy pro diváky, ta by měla stát v místě nynější montované kryté jezdecké haly.
V zámečku projekt počítá s klubovnami a školícími místnostmi a navrhuje dvě restaurace (vnitřní a venkovní na zahradě zámečku). Na základě požadavku městské části by měl ze stávající sýpky vzniknout velký společenský sál se zázemím.
V bývalé kovárně projekt v přízemí umisťuje energetické centrum a informační kancelář, v patře klubovou a výstavní síň .

Dle projektu by v celém areálu mělo vzniknout 156 studentských a školících míst, plánuje se 59 boxů pro koně, 112 parkovacích míst, areál by mělo obsluhovat 68 zaměstnanců.

Pozemky:
na pozemcích parc. č. 13/1, 14, 129/1, 1083/1, 2308/1, 2318/4, 2319, 2365 v k.ú. Suchdol při ulici Dvorská

Stav přípravy:
Vydané stavební povolení v roce 2014.

Stavební povolení: ÚMČ Praha 6 – Odbory výstavby ze dne 14.12.2014 (pdf)