Dům pro obchod a služby Kamýcká

Investor:
manželé Proškovi, Velké Přílepy

Projektant:
Projekční kancelář Ing. Petr Lukáš

Popis:
Dům pro obchod a služby Kamýcká – prodejna, vzorkovna, skladové prostroy
Zastavěná plocha – objekt: 300 m2
Zastavěná plocha – zpevněné plochy, komunikace: 398 m2

Pozemek:
parc.č. 181/11, k.ú. Sedlec, ulice Kamýcká

Stav:
vydáné stavební povolení, zahájení stavby 10/2017