Nový život Brandejsova dvora

Brandejsův dvůr je nejstarší kulturní památkou v naší městské části. Půjde tuto významnou památku, kterou proslavili mecenáš Alexandr Brandejs a malíř Mikoláš Aleš, ještě zachránit. Jaký by mohl být budoucí život tohoto historického areálu?


Kočárovna kreativní centrum při MČ Praha-Suchdol

září 2023 – Hlavním cílem projektu je vytvoření zcela jedinečného centra pro oblast kulturního a kreativního odvětví. Plánujeme kočárovnu přeměnit na prostor, ve kterém vznikne kreativní centrum pro kulturní, kreativní, komunitní a vzdělávací aktivity. Provoz nového centra bude postaven na spolupráci různých organizací, spolků a dalších aktérů. Již v současné době je v naší městské části kultura pevnou součástí každodennosti. Skrze kulturu na komunitní úrovni dochází ke společnému prožitku, vzájemnému vzdělávání a kultivování, jejichž důsledkem je i prohlubování sociální soudržnosti. Kritéria, která jsme si stanovili pro veškerou kulturní činnost, jsou kvalita a udržitelnost. Pozorujeme rostoucí zájem o zapojení do kulturních a kreativních aktivit, který chceme podpořit a prohloubit zajištěním nového prostoru, kde se protne zájem aktérů a cílových veřejností. Ročně se v naší městské části uskuteční řádově desítky akcí. Jejich cílem není konkurovat obrovské nabídce centra Prahy, ale zajistit kvalitní kulturní život obyvatelům na okraji metropole (mj. naplňování konceptu města krátkých vzdáleností).


Brandejsův dvůr – virtuální prohlídka