Cílem projektu, který je financován Evropskou unií, je přestavba stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum s mezisektorovou spoluprací.

únor 2024 – Připravujeme kočárovnu přeměnit na prostor, ve kterém vznikne kreativní centrum pro kulturní, kreativní, komunitní a vzdělávací aktivity. Provoz nového centra bude postaven na spolupráci různých organizací, spolků a dalších aktérů. Již v současné době je v naší městské části kultura pevnou součástí každodennosti. Skrze kulturu na komunitní úrovni dochází ke společnému prožitku, vzájemnému vzdělávání a kultivování, jejichž důsledkem je i prohlubování sociální soudržnosti. Kritéria, která jsme si stanovili pro veškerou kulturní činnost, jsou kvalita a udržitelnost. Pozorujeme rostoucí zájem o zapojení do kulturních a kreativních aktivit, který chceme podpořit a prohloubit zajištěním nového prostoru, kde se protne zájem aktérů a cílových veřejností. Ročně se v naší městské části uskuteční řádově řada desítek akcí, jejich cílem není konkurovat obrovské nabídce centra Prahy, ale rozšířit prostor pro kvalitní kulturní vyžití obyvatel i na okraji metropole (mj. naplňování konceptu města krátkých vzdáleností).


Nový život Brandejsova dvora

Brandejsův dvůr je nejstarší kulturní památkou v naší městské části. Půjde tuto významnou památku, kterou proslavili mecenáš Alexandr Brandejs a malíř Mikoláš Aleš, ještě zachránit. Jaký by mohl být budoucí život tohoto historického areálu?

 

Brandejsův dvůr – další informace

 

Brandejsův dvůr – virtuální prohlídka