8. Local Mobility Forum

Setkání zástupců samospráv a odborné veřejnosti v rámci evropského projektu SMACKER

Městská část Praha-Suchdol ve spolupráci se spolkem Partnerství pro městskou mobilitu uspořádala v rámci projektu SMACKER 8. setkání Local Mobility Forum, které se konalo v úterý 10. května v sále KC Půda na suchdolské radnici. Akce se zúčastnilo cca 30 zástupců místních samospráv, odborných institucí a dalších zainteresovaných subjektů.

Program

  • Vyhodnocení projektu SMACKER a pokračování spolupráce –
    Ing. Gabriela Lněničková, MBA, radní MČ Praha-Suchdol a manažerka projektu SMACKER
  • Rozvoj tramvajových tratí na severu Prahy – Ing. Filip Jiřík, projektový manažer, Dopravní podnik hl. m. Prahy
  • Severní tramvajová tangenta – Ing. arch. Ivan Lejčar, ALEJ architektonický atelier
  • Metropolitní plán a udržitelný rozvoj na severu Prahy – Ing. arch. Vladan Hodek, axiomHM s.r.o.
  • Diskuse
  • Aktuální stav příprav přeložky II/240 – Ing. Bc. Jiří Snížek, náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování
  • Diskuse

Cílem setkání bylo projednat další rozvoj tramvajových tratí na severu Prahy a řešení dopravy v obcích s ohledem plánovanou rezidenční výstavbu v severozápadní části pražské aglomeraci.

Podklady ke stažení:

Vyhodnocení projektu SMACKER a pokračování spolupráce_G. Lněničková

Rozvoj tramvajových tratí na severu Prahy_F. Jiřík

Severní tramvajová tangenta_I. Lejčar

Metropolitní plán a udržitelný na severu Prahy_V. Hodek

II240_přeložka_propojení_D7_D8_J.Snížek

Fotodokumentace:

  

 

Projekt SMACKER – informace a kontakt:
www.interreg-central.eu/Content.Node/SMACKER.html
www.praha-suchdol.cz/smacker
smacker@praha-suchdol.cz