Magistrát hl.m. Prahy zahájil řízení o vydání Zásad územního rozvoje (ZÚR). Návrh Zásad územního rozvoje (ZÚR) obsahuje i kontroverzní záměr výstavby nové paralelní vzletové a přistávací dráhy v Ruzyni a kontroverzní jižní trasu Silničního okruhu kolem Prahy přes Suchdol, Čimice a Dolní Chabry.

******************

Veřejné projednání návrhu ZUR HMP vydávané formou opatřením obecné povahy se projednává od 6. března 2009 do 6. dubna 2009 včetně a proběhne  dne 2.4. 2009 od 10.00 hodin ve velkém zasedacím sále Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská  57, Praha 2.

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání ZUR HMP je zveřejněno na úředních deskách Magistrátu hl.m.Prahy, Jungmannova  ul. 35/29,  Praha 1 v  době  od 18. února 2009 do 6. dubna 2009 včetně.

Kompletní dokumentace návrhu ZUR HMP (textová a grafická  část) a úplný návrh na vydání návrhu ZUR HMP formou opatřením obecné povahy jsou vystaveny k nahlédnutí  od 18. února 2009 do 6. dubna 2009 včetně:
–  v informačním středisku URM, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1, v pondělí až čtvrtek od 8,00 hod. do 18,00 hod. a v pátek od 8,00 do 16,00 hod.
–  v  kanceláři č.335 OUP MHMP, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1 v úředních dnech, tj. v pondělí od 8,00 hod. do 17,00 hod. a ve středu od 8,00 do 18,00 hod.
–  v elektronické podobě na internetové adrese www.praha-mesto.cz v sekci územní plánování a rozvoj města.

Připomínky a námitky  k návrhu na vydání změny ZUR HMP lze uplatnit nejpozději při veřejném projednání.

Oznámení zahájení zahájení řízení o vydání Opatření obecné povahy  ZUR HMP (pdf)