Zápis dětí do mateřských škol v městské části Praha-Suchdol se bude konat 1.-2. dubna 2009 od 14.30 do 17.00 hod. – vyzvedávání žádostí, vezměte si sebou občanský průkaz a 15.-16.4. 2009 od 14.30 do 17.00 hod. proběhne vybírání vyplněných, potvrzených žádostí.

Den otevřených dveří v Mateřské škole Gagarinova se koná ve středu 18. března 2009 od 13 do 17 hodin v oddělení Broučků – bližší informace naleznete na www.msgagarinova.cz.