Do 6. dubna bylo možné podávat připomínky nebo námitky k Zásadám územního rozvoje hl.m. Prahy (ZÚR) , což je územní plán kraje hl.m. Praha a měl by navrhovat koridory hlavních sítí, komunikací. Návrh ZÚR obsahuje výstavbu paralelní dráhy a silničníh (vnějšího) okruhu v jiží trase přes Suchdol.

V hodnocení  ZÚR na životní prostředí se můžeme dočíst, že např. výstavba paralelní dráhy, která zasáhne hlukovou zátěží přes 30 tisíc obyvatel Prahy, má pozitivní vliv na zdraví obyvatel nebo že výstavba okruhu v jižní stopě, která vede středem přírodních památek Sedlecké skály, Zámky a park Drahaň-Troja má vysoce pozitivní vliv na ochrana zvláště chráněných území a prvků přírody vč. Natury 2000.

Námitky městské části k vydání ZUR (pdf)