Podle novely Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se mění od 1. 1. 2024 sazba DPH u vodného a stočného z 10% na 12%.
Zákazníci VAK Beroun, kteří mají zájem o vystavení mimořádného vyúčtování se sazbou 10%, musí provést odečet stavu vodoměru k 31. 12. 2023.
Tento stav je pak třeba nahlasit nejpozději do 5.1.2024 a to buď prostřednictvím

Stavy nahlášené po tomto datu již budou fakturovány se sazbou 12% DPH.