Kam s odpadem po Vánocích:

  • vánoční stromky,  jako v minulých letech je odkládejte u stanovišť na tříděný odpad;
  • jedlé oleje, v uzavřených PET lahvích je odkládejte do kontejnerů na olej na stanovištích tříděného odpadu: Internacionální / Stehlíkova, K Horoměřicům u trafostanice, Suchdolská u sběrného dvora. Olej nevylévejte do kanalizace!
  • zimní provoz stanoviště s kontejnery na Suchdolské: otevřeno pouze v sobotu
    6. ledna a 3. února 2024 9-12 hodin.