Český sstatistický úřad organizuje v roce 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb. výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR, navazující na předchozí ročníky.

Šetření bude probíhat od 6. února do 5. června 2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Ti se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které vydá Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze. Je zaručena anonymita zjištěných údajů dle zákona.

Případné dotazy můžete směřovat na paní RNDr. Janu Šídlovou, tel.: 274 052 084,
e-mail: jana.sidlova@czso.cz
www.czso.cz