8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 4. února 2016 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.

Program zasedání:
Diskuse.
1) Priority rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2016.
2) Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2016.
3) Rozpočtový výhled městské části Praha-Suchdol na roky 2017 až 2021.
4) Granty městské části Praha-Suchdol na rok 2016.
5) Dotace z OPŽP na akci „Splašková kanalizace Horní Sedlec“.
6) Koncesní řízení na provozování kanalizací pro veřejnou potřebu městské části Praha-Suchdol.
7) Zřízení služebnosti inženýrské sítě – věcného břemene pro optickou síť Pragonet.
8) Žádost o odejmutí správy kanalizačních řadů. 
9) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.
Zasedání je veřejné.
2016-01-19T09:43:36+01:004. 2. 2016|Zprávy z městské části|
8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 4. února 2016 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.

Program zasedání:
Diskuse.
1) Priority rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2016.
2) Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2016.
3) Rozpočtový výhled městské části Praha-Suchdol na roky 2017 až 2021.
4) Granty městské části Praha-Suchdol na rok 2016.
5) Dotace z OPŽP na akci „Splašková kanalizace Horní Sedlec“.
6) Koncesní řízení na provozování kanalizací pro veřejnou potřebu městské části Praha-Suchdol.
7) Zřízení služebnosti inženýrské sítě – věcného břemene pro optickou síť Pragonet.
8) Žádost o odejmutí správy kanalizačních řadů. 
9) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.
Zasedání je veřejné.
Starosta městské části Praha-Suchdol svolává
na čtvrtek 19. ledna 2012 od 18 hodin  8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Suchdol v 2. patře.
Program zasedání:
0. Diskuse.
1. Návrh vyrovnaného rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2012. 
2. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-Suchdol na roky 2013 a 2014.
3. Uvolnění prostředků nevyčerpaných v roce 2011 z VHČ na dofinancování nástavby MŠ Gagarinova. 
4. Zřízení věcného břemene k uložení kanalizačního řadu ve prospěch MČ Praha-Suchdol na pozemcích parc.č. 6/26 a 1627/3, k.ú. Suchdol ve vlastnictví CENTRAL GROUP a.s. .  
5. Vyhodnocení záměru č. 28.2011 na prodej pozemků parc.č. 1225/1,k.ú. Suchdol a pozemků 1225/2,3, k.ú. Suchdol včetně prodejních pavilónů.
6. Vyhodnocení záměru č. 12.2011 na vzájemnou směnu části pozemků parc.č. 1174/1,2,3, vše k.ú. Suchdol, ul. Májová mezi MČ Praha-Suchdol a společností Stavební podnikání s.r.o.
7. Bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1101/3,4,1102/5,6, vše k.ú. Suchdol, ul. Za Sokolovnou, od APV s.r.o. do majetku hl.m. Prahy, svěřena správa nemovitosti ve vlastnictví obce MČ Praha-Suchdol.
8. Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol
9. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období
10. Interpelace.
Zasedání je veřejné.
Petr Hejl
starosta MČ Praha-Suchdol
(pozvánka s programem ke stažení – pdf)
2012-01-13T08:05:53+01:0019. 1. 2012|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru