Každý občan, který má nasmlouvaný odvoz bioodpadu se může informovat o aktuálním svozovém dnu v příslušné lokalitě. Tyto seznamy jsou v předstihu aktualizovány na www.psas.cz

Aktualizace se provádějí vždy k 1. 4., kdy začíná sezónní odvoz a k 1. 12., kdy začíná celoroční odvoz bioodpadu.

MIMOSEZONNÍ SVOZ BIOODPADU (prosinec 2015 až březen 2016)
Praha-Suchdol – každý pátek, sudé týdny od 11. 12. 2015 do 25.3. 2016