Starý Suchdol – Kozí hřbety – svedeno do ČOV Roztoky

investor: HLMP, MHMP Odbor technické vybavenosti, který zastupuje společnost ZAVOS s.r.o.
ulice a jejich části: Ke Kozím hřbetům
popis: cca 250 m, počet přípojek: 10
termín zahájení výstavby:  17. srpna 2016 (předání staveniště)
termín dokončení stavby: 90 dní
investiční náklady: 4,9 mil. Kč bez DPH – nabídková cena
zhotovitel: IPPOS Bohemia s.r.o.
aktuální stav: probíhá realizace stavby

srpen 2016 – Společnost IPPOS Bohemia s.r.o. bude od 29. srpna do konce listopadu provádět výstavbu splaškové kanalizace v ulici Ke Kozím hřbetům v úseku Dvorská – Bažantní. Investorem stavby splaškové kanalizace je hlavní město Praha resp. magistrátní Odbor technické vybavenosti, který na stavbě zastupuje společnost ZAVOS s.r.o.

Souběžně s výstavbou kanalizace bude probíhat také výstavba plynovodu v ulici Ke Kozím hřbetům a Bažantní a dále bude také napojen plynovod v ulici Starosuchdolská. Investorem stavby plynovodu je společnost EKOSPOL a.s. Stavbu plynovodu bude provádět společnost Prockert&Hynek, a.s.

Protože není možné realizovat jinou objízdnou trasu pro zajištění přístupu do ulic Ke Kozím hřbetům, Bažantní, U kapličky, Starosuchdolská a Trojanův mlýn, bude během stavby uzavřen průjezd ulicí Ke Kozím hřbetům od pondělí do soboty vždy od 8:0 do 15:00 hodin pro veškerý provoz kromě vozidel integrovaného záchranného systému. Mimo tuto pracovní dobu bude ulice průjezdná. Společnost IPPOS Bohemia zajistí svozu odpadků z nemovitostí v uvedené oblasti.

Mimořádnou dopravu je třeba domluvit s firmou IPPOS:
Kontakty na zástupce firmy:

  • Ing. Pavel Pospíšil, tel.: 777 215 232
  • Radek Rydl,  tel.: 724 202 267

e-mail: ipposvolny.cz

Omlouváme se za omezení vyplývající ze stavby.

Informace z 15. 7. 2016 k zahájení stavby splaškové kanalizace (pdf)

Situace výstavby

pd-kozí hřbety 1
pd-kozí hřbety 2