Od konce listopadu probíhá výstavba splaškové kanalizace „Budovec“ (stoky jsou svedeny do ÚČOV Troja), která bude postupně probíhat v ulicích Lysolajská, Májová, Budyňská, Osvobození, Výjezdní, Suchdolská, Kamýcká a Brandejsovo nám.

Nyní probíhá výstavba stok v ulici Lysolajská, v úseku Gagarinova – Budyňská (stoka B1), v ulici Osvobození v úseku Stehlíkova-Gagarinova (stoka G1) a v ulici Budyňská (stoka B3a1) a bude trvat do 20. prosince. Výstavba dalších stok by měla pokračovat v příštím roce v závislosti na průběhu zimy. Dokončení stavby stok a veřejných částí přípojek se předpokládá na podzim 2017. Napojování nemovitostí bude možné až po kolaudaci stok.

Jednotlivé nemovitosti bude možné připojovat až po kolaudaci stok, kterou zajišťuje investor, a kolaudaci přípojek, kterou si mají zajistit jednotliví majitelé nemovitosti sami.
POZOR – do doby kolaudace se nesmí splašky do kanalizace vypouštět !

Městská část nabízí majitelům nemovitostí zajištění přípravy dokumentace přípojek a následně její projednání s PVK až po vydání kolaudačního rozhodnutí.

Žádáme proto jednotlivé majitele nemovitostí, aby v případě, že budou chtít využít této nabídky, kontaktovali Ing. Mudruňku na suchdolské radnici a projektantovi Ing. Knotkovi předali do 31. ledna 2017 podklady nebo s ním projednali podmínky umístění revizní šachty a napojení nemovitosti.

V sekci Projekty jsou další informace k řešení domácích částí přípojek…..

Sitauce stavby Splašková kanalizace Budovec – stoky svedeny do ÚČOV Troja

situace Budovec - ÚČOV

2016-12-10T20:27:57+01:009. 12. 2016|Zprávy z městské části|

Zveme majitele nemovitostí a obyvatele Budovce na čtvrtek 24. listopadu od 19:30 hodin na suchdolskou radnici do velké zasedací místnosti v 3. podlaží, kde Vás budeme informovat o zahájené výstavbě splaškové kanalizace „Budovec“ (stoky jsou svedeny do ÚČOV Troja), která bude postupně probíhat v  ulicích Lysolajská, Májová, Budyňská, Osvobození, Výjezdní, Suchdolská, Kamýcká a Brandejsovo nám.

Pozvánka na setkání 24. listopadu a základní informace ke stavbě (pdf)

Po 21. listopadu 2016 bude zahájena výstavba stok v ulici Lysolajská, v úseku Gagarinova – Budyňská (stoka B1) a v ulici Osvobození v úseku Stehlíkova-Gagarinova (stoka G1), která bude trvat asi jeden měsíc. Výstavba dalších stok by měla pokračovat v příštím roce v závislosti na průběhu zimy. Dokončení stavby stok a veřejných částí přípojek se předpokládá na podzim 2017. Napojování nemovitostí bude možné až po kolaudaci stok.

Investorem výstavby splaškové kanalizace je hlavní město Praha, resp. magistrátní Odbor technické vybavenosti, který na stavbě zastupuje společnost ZAVOS s.r.o., technický dozor provádí pan Robert Cihla, tel.: 608 969 042, e-mail: robertcihla@seznam.cz.
Stavbu kanalizace provádí firma ALSTAP s.r.o., stavbyvedoucím je pan František Bohunický, tel.: 734 680 010, e-mail: frantisek.bohunicky@alstap.cz. e-mail: frantisekbohunickyalstapcz

Další informace ke stavbě, jejímu průběhu či podmínkách připojení naleznete na webu městské části www.praha-suchodol.cz v sekci projekty. V případě potřeby můžete ve věci této stavby kontaktovat na suchdolské radnici Ing. Čestmíra Mudruňku, tel.: 222 361 427,
e-mail: cmudrunkapraha-suchdolcz.

Další informace k výstavbě splaškové kanalizace jsou v sekci Projekty …

Sitauce stavby Splašková kanalizace Budovec – stoky svedeny do ÚČOV Troja

situace Budovec - ÚČOV

2016-12-10T20:05:34+01:0024. 11. 2016|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru