MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a.s.

TERMÍNY PŘISTAVENÍ:

dne 4. ledna 2017 od 10,30 do 13,30 hodin
dne 8. února 2017 od 14,30 do 17,00 hodin
dne 9. března 2017 od 8,00 do 11,00 hodin
dne 11. dubna 2017 od 12,00 do 14,30 hodin

dne 23. května 2017 od 8,00 do 11,00 hodin
dne 27. června 2017 od 12,00 do 14,30 hodin

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označené logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na parkovišti u MČ Praha-Suchdol vedle pošty, Suchdolské nám. 734/3.

Pražská plynárenská nabízí odběratelům zemního plynu novou službu – tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potencionální zákazníci mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontatních míst v Praze.

Mobilní kancelář poskytuje zejména tyto služby:

– zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
– změny smluvního vztahu, způsob placení, změna adresy apod.
– převzetí reklamace
– výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
– informace, tiskopisy a brožury

Mobilní kancelář mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na tel. číslech: 261 175 366 a 267 175 202, www.ppas.cz