Zastupitelstvo městské části schválilo vloni v červnu současně se zvýšením daně z nemovitosti  vyčlenění prostředků ve výši 100 tisíc Kč na řešení eventuálních negativních dopadů pro ekonomicky slabé spoluobčany. Rada městské části nyní vyhlásila pomocný program, v němž městská část poskytne vlastníkům nemovitosti na území MČ Praha-Suchdol:

 • příspěvek ve výši 50% roční daně z nemovitosti na vyrovnání dopadu navýšení daně z nemovitosti za těchto podmínek:
  • vlastník je příjemce příspěvku na bydlení
  • vlastník má trvalý pobyt na území MČ Praha-Suchdol nejpozději od 1.1. aktuálního roku nemovitost
  • není zdrojem příjmu
 • bezúročnou půjčku „COVID“ maximálně ve výši 100 % roční daně z nemovitosti na její úhradu, se splatností 12 měsíců za těchto podmínek:
  • vlastník má trvalý pobyt na území MČ Praha-Suchdol nejpozději od 1.1. aktuálního roku
  • vlastník není v exekuci ani v insolvenci
  • vlastník se v důsledku opatření proti šíření nemoci covid-19 ocitl ve finanční tísni
  • nemovitost není zdrojem příjmu

Uvedené skutečnosti doloží žadatel kopií příslušných dokladů a čestným prohlášením. Uchazeči o příspěvek či půjčku mohou kontaktovat sekretariát starosty na suchdolské radnici.

Další informace k navýšení daně z nemovitosti jsou: