Městská část Praha-Suchdol v rámci participativního rozpočtu 2023 přijala celkem 9 návrhů.  Do veřejného hlasování bylo zařazeno 6 projektů.

HLASOVÁNÍ PROBĚHNE ve dnech 24. dubna až 22. května 2023. 

V souladu se schválenými podmínkami mohou hlasovat pouze občané s trvalým pobytem v městské části Praha-Suchdol, kteří dosáhli 15-ti let nejpozději poslední den hlasování.

Každý hlasující může dát hlas maximálně 3 návrhům.

TRUMFY PRO SUCHDOL

1. HOUPAČKY SE SKLUZAVKOU
2. PÍTKO NA KOMUNITNÍ ZAHRADĚ
3. POSEZENÍ S VYHLÍDKOU NA SKALCE
4. SUCHDOLSKÉ KNIHOBUDKY
5. MINI DOPRAVNÍ DRÁHA
6. VENKOVNÍ TERASA U KLUBU DDM

Podrobnější informace k jednotlivým návrhům najdete v sekci  ŽIJEME ZDE SPOLU – NÁŠ ROZPOČET.