Městská část Praha-Suchdol v rámci participativního rozpočtu 2019 přijala celkem 16 návrhů.  Do veřejného hlasování bylo zařazeno 14 projektů.

HLASOVÁNÍ PROBĚHNE ve dnech 24. dubna až 13. května 2019. 

V souladu se schválenými podmínkami mohou hlasovat pouze občané s trvalým pobytem v městské části Praha-Suchdol, kteří dosáhli 15-ti let nejpozději poslední den hlasování. 

Každý hlasující může dát hlas maximálně 3 návrhům. 

TRUMFY PRO SUCHDOL:

1. SUCHDOLSKÁ CYKLOPUMPA
2. PRO SUCHDOLSKÁ SRDCE
3. TRVALKOVÉ ZÁHONY PRO KRÁSNĚJŠÍ ULICE
4. VÁNOČNÍ SUCHDOL
5. SUCHDOLSKÁ MOŠTÁRNA
6. HOUPACÍ HNÍZDO K DRSNICI
7. INTERAKTIVNÍ NAUČNÉ TABULE S FLÓROU A FAUNOU
8. KOMUNITNÍ ZAHRADNIČENÍ
9. ODPOČINKOVÁ ZÓNA MIKOLÁŠE ALŠE
10. PING-PONG PRO MLÁDEŽ
11. PŘÍSTŘEŠEK PRO ZASTÁVKU K HOROMĚŘICŮM
12. VYLEPŠENÍ HŘIŠTĚ V ÚDOLÍ
13. ELEGANTNÍ KONTEJNERY
14. BUDKY PRO KNÍŽKY I DUDKY

Podrobnější informace k jednotlivým návrhům v sekci ŽIJEME ZDE SPOLU – NÁŠ ROZPOČET.