Stanoviště na likvidaci tříděného odpadu na Suchdolské ulici doznalo na jaře výrazných změn:

  • provozní doba je rozšířena už od 14 hodin a trvá až do 18 hodin, každou sobotu je otevřeno od 9 do 12 hodin
  • kontejnery na tříděný odpad jsou přesunuty mimo chodník
  • kontejnery na textil, oděvy, obuv a hračky jsou vyváženy 3x za týden

Do připravených kontejnerů je zde možné odkládat tříděný papír, plasty, kov, sklo, nápojové kartony, drobný elektro materiál a v provozní době ještě bílé domácí spotřebiče, oleje, objemný odpad a bio odpad.

Nové červeno-zelené kontejnery na textil by měly být odolnější proti vykrádání a dále společnost Koutecký, která kontejnery bude vyvážet 3 za týden, uhradí základní škole 1 Kč za každý kilogram textilu, který bude uložen do těchto kontejnerů na Suchdolské ulici.

Kontejnery na textil jsou dále umístěny na Brandejsově náměstí u tržiště a nově na rohu ulic K Horoměřicům a Kosova.
Bio odpad z domácnosti či zahrad může skončit buď v kompostéru na vaší zahradě nebo si můžete objednat samostatnou popelnici na bio odpad.

Domácí odpad, který už nelze roztřídit, patří do popelnice u vaší nemovitosti.
Bohužel kontejnery jsou i cílem vykrádání, prosíme o vaši spolupráci, když uvidíte, že někdo kontejnery rabuje, volejte ihned Městskou polici na čísle 156, aby ke stanovišti poslali auto hlídku!
Děkujeme, že třídíte odpad!

stanoviště Suchdolská