Úřad městské části Praha – Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol, zastoupený tajemnicí ÚMČ vyhlašuje dne 10.11.2008 dle ust. §7 zákona č. 312/02 Sb. o úřednících územních samosprávných celků výběrové řízení na obsazení pracovního místa

vedoucí odboru ekonomického.

Lhůta pro podaní přihlášky je do 25.11.2008  do 15 hod.

Kontakt: Ing. Jana Krulíková, tajemnice Úřadu MČ
telefon: 220 920 281
e-mail: j.krulikova@praha-suchdol.cz

(oznámení ke stažení – pdf)