NSS vyhověl 30. října společné žalobě městské části Praha-Suchdol a tří obyvatel městské části a zrušil změnu územního plánu, která umožňovala umístění dálničního okruhu kolem Prahy v jižní trase přes Suchdol, Čimice a Dolní Chabry.
V soudem zrušené změně územního plánu hl.m. Prahy byly zapracovány obě významné stavby, které by negativně ovlivnily život nejen v městské části Praha-Suchdol. Není nyní tedy možné realizavat novou přistávací dráhu ruzyňského letiště, ani jižní trasu přes Suchdol severozápadního segmentu dálničního okruhu kolem Prahy (stavby 518, 519) .
Nezávislý soud tak rozhodl proto, že příprava a projednání změny zemního plánu byly provedeny v rozporu se zákony, neprůhledně a bez posouzení vlivu na životní prostředí.
Městská část Praha-Suchdol předpokládá, že investor dálničního okruhu kolem Prahy, Ředitelství silnic a dálnic, využije nastalé situace a začne aktivně připravovat severní variantu, kterou již v roce 2002 doporučilo Ministerstvo životního prostředí v rámci posouzení vlivů na životní prostředí (EIA); trasu, jež není v rozporu s právními předpisy EU a jež je vzhledem k profilu trasy stavebně jednodušší a tudíž o minimálně o osm miliard korun levnější, a že hlavní město připraví nový městský most pro potřebné spojení obou břehů Vltavy na severu Prahy s tramvajovou tratí Kobylisy-Bohnice-Dejvice.
Jedině tento aktivní přístup ŘSD umožní brzké dokončení okruhu kolem Prahy, který město pro odvedení tranzitní dopravy potřebuje, a aktivní přístup hl.m. Prahy k přípravě dalšího vnitroměstského mostu přes Vltavu s preferencí MHD reálně umožní odlehčení centra města.

21. listopadu zveřejnil NSS rozsudek:
Rozsudek NSS – zrušení změny ÚP Z1000/00 (pdf)
www.nssoud.cz – rozsudek (odkaz na webové stránky Nejvyššího správního soudu)

Zpráva NSS k rozhodnutí z 30.10.2008 (pdf)
Tisková zpráva MČ Praha-Suchdol (pdf)