Úřad městské části Praha – Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha – Suchdol, zastoupený  tajemnicí ÚMČ vyhlašuje dne 11.3.2010 dle ust. §7 zákona č. 312/02 Sb. o úřednících územních samosprávných celků výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka pokladny a  evidence majetku.

Lhůta pro podaní přihlášky je do 26. 3. 2010 do  13.00 hodin.

Kontakt: Ing. Jana Krulíková, tajemnice Úřadu MČ
telefon: 222 361 417
e-mail: j.krulikova@praha-suchdol.cz

(oznámení ke stažení – pdf)