Společnost Letiště Praha a.s. předložila dopracovanou dokumentaci vlivu záměru „Paralelní RWY 06R24L, letiště Praha Ruzyně na životní prostředí (EIA).
Do 15. února 2010 může každý podat své připomínky k dokumentaci EIA adresované na Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 00 Praha 10.

Do dokumentace EIA je možno nahlížet v odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP,
v pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě s Ing. Špačkovou (tel. 267 122 921), Vršovická 65, Praha 10.

V sekretariátu starosty městské části Praha-Suchdol je k dispozici kompletní dokumentace EIA RWY06R24L – 12/2009 v elektronické podobě na CD (po předchozí domluvě) a dále je k dispozici ke stažení z webových stránek www.nerwy.cz.
Další informace k paralelní dráze ….