Rada městské části vyhlásila výběrové řízení na pronájem nebytových prostor se samostatným vchodem v technickém pavilonu Mateřské školy Gagarinova, ul. Gagarinova 1103 o celkové výměře 53,48 m2, (2 místnosti, chodba, 2x WC), přístup z ulice Stehlíkova.

Podmínky pronájmu:
1) Nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
2) Pronájem nejvyšší nabídce.
2) Užívání nebytových prostor musí být slučitelné s provozem mateřské školy.
3) Rada si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.
4) Pronájem je podmíněn souhlasem městské části Praha-Suchdol; nájemní smlouva bude uzavřena s Mateřskou školou Gagarinova.

Informace k pronajímaným prostorám poskytne ředitelka MŠ Gagarinova paní Marcela Hanáková – kontakt: tel.: 733 510 450, e-mail: msgagarinova@praha-suchdol.cz.

Záměr č. 10/2011 je zveřejněn na úřední desce městské části.
Zájemci se mohou písemně přihlásit do 23. května k nabízenému pronájmu.