4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 23. dubna 2015 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:
Diskuse.
1) Účetní závěrka MČ Praha-Suchdol za rok 2014.
2) Dotace z Operačního programu INTERREG IVC na projekt EPTA.
3) Dotace z Operačního programu Životního prostředí na projekt „ZŠ M. Alše – snížení energetické náročnosti“.
4) Dotace od hl. m. Prahy na projekt „Rozšíření prostor pro výuku 1. stupně ZŠ M. Alše“
5) Dotace od hl.m. Prahy na dokrytí integrace žáků ve školách zřizovaných MČ Praha-Suchdol.
6) Odměny za výkon funkce zastupitelů – změna nařízení vlády.
7) Zpráva o činnosti Výboru pro rozvoj Suchdola.
8) Členství MČ Praha-Suchdol ve Svazu městských částí hlavního města Prahy.
9) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.
Program zastupitelstva ke stažení (pdf)
Zasedání je veřejné.

2015-04-19T16:51:58+02:0023. 4. 2015|Zprávy z městské části|
4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 23. dubna 2015 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.

Program zasedání:
Diskuse.
1) Účetní závěrka MČ Praha-Suchdol za rok 2014.
2) Dotace z Operačního programu INTERREG IVC na projekt EPTA.
3) Dotace z Operačního programu Životního prostředí na projekt „ZŠ M. Alše – snížení energetické náročnosti“.
4) Dotace od hl. m. Prahy na projekt „Rozšíření prostor pro výuku 1. stupně ZŠ M. Alše“
5) Dotace od hl.m. Prahy na dokrytí integrace žáků ve školách zřizovaných MČ Praha-Suchdol.
6) Odměny za výkon funkce zastupitelů – změna nařízení vlády.
7) Zpráva o činnosti Výboru pro rozvoj Suchdola.
8) Členství MČ Praha-Suchdol ve Svazu městských částí hlavního města Prahy.
9) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.
Program zastupitelstva ke stažení (pdf)
Zasedání je veřejné.
Zasedání je veřejné.

Starosta městské části Praha-Suchdol svolává na ČTVRTEK 5. května  2011 OD 18.00 HOD.
4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Suchdol v 2. patře.
Program zasedání:
1. Oprava vyčíslení celkových příjmů a výdajů rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2011.
2. Návrh na nařízení odvodu z investičního fondu MŠ Gagarinova do rozpočtu MČ Praha-Suchdol.
3. Návrh na navýšení účelového příspěvku mateřské škole Gagarinova na pokrytí ztráty z roku 2010 a úhradu dodatečných nákladů na zemní plyn.  
4. Ponechání dotace hl.m. Prahy  na nástavbu technického pavilonu MŠ Gagarinova ve výši 4,875 mil. Kč v rozpočtu MČ Praha-Suchdol.
5. Žádost společenství vlastníků pro dům č.p. 970 o odkoupení pozemku parc.č. 2300/3, k.ú. Suchdol o výměře 120 m2, ul. Ke Kladivům, pozemku parc.č. 2299/35, k.ú. Suchdol o výměře 19 m2  a pozemku parc.č. 2299/37, k.ú. Suchdol o výměře 127 m2 – vyhlášení záměru na prodej. 
6. Vyhlášení záměru na vzájemnou směnu části pozemků parc.č. 1174/1,2,3, vše k.ú. Suchdol, ul. Májová mezi městskou částí Praha-Suchdol a společností Stavební podnikání s.r.o.
7. Vyhodnocení záměru č. 7/2011 na prodej pozemku parc.č. 2276/11, k.ú. Suchdol o výměře 45 m2.
8. Žádost o svěření pozemků parc.č. 2294/12, 2294/15, 2294/16 a 2294/17, 1083/1, 129/1, vše k.ú. Suchdol a parc.č. 184/1, 184/2, 535/3, k.ú. Sedlec, které jsou v majetku hl.m. Prahy, do správy MČ Praha-Suchdol.
9. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2299/1, k.ú. Suchdol, ul. Ke Kladivům, za účelem položení optického kabelu  ve prospěch oprávněné ČZU Praha a GTS Novera s.r.o.
10. Převedení částky 450.000,- Kč z VHČ do fondu rezerv a rozvoje z důvodu chybného převodu prostředků v roce 2010.
11. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
12. Představení nové ředitelky ZŠ M. Alše paní Mgr. Petry Levé.
13. Interpelace.
Zasedání je veřejné.
Petr Hejl
starosta MČ Praha-Suchdol
Pozvánka s programem ke stažení – pdf
2011-04-29T23:01:49+02:005. 5. 2011|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru