Rada městské části vyhlásila výběrové řízení na pronájem uzamykatelné zděné
garáže o vyměře 14,2 m2 u domu č.p. 684 v ulici Kamýcká.

Podmínky pronájmu:
1) Nájemnís mlouva na dobu neurčitou s vypovědní dobou 3 měsíce
2) Cena Zapronájem činí 1500,- Kč za měsíc
3) Pronájem na nekomerčnrí účely

Záměr je zveřejněn na úřední desce městské části.
Zájemci mohou písemně přihlásit do 10. května k nabízenému pronájmu.

Garáž, Kamýcká 684