Městská část Praha-Suchdol hledá zástup na pozici vedoucí Místní veřejné knihovny v Praze-Suchdole po dobu mateřské dovolené. Nástup od 1. ledna 2015. Lhůta pro podání přihlášky: 5.12.2014 do 13:30 hodin.

Pracovní náplň:
– vedení zaměstnanců místní knihovny
– knihovnická činnost
– organizace programů pro děti a dospělé s cílem zvyšování čtenářské gramotnosti
– spolupráce s městskou částí při financování činnosti knihovny
– spolupráce s organizacemi a spolky působícími v městské části
– spolupráce s městskou částí při informačních aktivitách – časopis, web
– spoluorganizování kulturně-společenských akcí a výstav

Kontakt: Ing. Jana Krulíková, tajemnice Úřadu MČ, tel. 220 920 281,
e-mail: j.krulikova@praha-suchdol.cz