2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 24. ledna 2019 od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:
1. Přijetí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akci „Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole, příprava PD“
2. Odměny za výkon funkcí členů zastupitelstva.
3. Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2019.
4. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Suchdol na roky 2020 až 2024.
5. Granty MČ Praha-Suchdol na rok 2019.
6. Dary poskytovatelům sociálních služeb občanům MČ Praha-Suchdol.
7. Participativní rozpočet.
8. Zřízení služebnosti ve prospěch PREdistribuce na pozemku parc.č. 2354/2, k. ú. Suchdol.
9. Dary tělovýchovným organizacím na podporu práce s mládeží.
10. Výstavba plynovodu v Lysolajské ulici – realizace stavby.
11. Ústavní stížnost – 1. AZÚR hl.m. Prahy – paralelní dráha
12. Odejmutí pozemků parc.č. 1627/50 a 1627/51, k. ú.  Suchdol (areál vodojemu Lysolaje)
13. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
 Interpelace.
Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.

2019-01-17T23:11:47+01:0024. 1. 2019|Zprávy z městské části|
2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 24. ledna 2019 od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:
1. Přijetí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akci „Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole, příprava PD“
2. Odměny za výkon funkcí členů zastupitelstva.
3. Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2019.
4. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Suchdol na roky 2020 až 2024.
5. Granty MČ Praha-Suchdol na rok 2019.
6. Dary poskytovatelům sociálních služeb občanům MČ Praha-Suchdol.
7. Participativní rozpočet.
8. Zřízení služebnosti ve prospěch PREdistribuce na pozemku parc.č. 2354/2, k. ú. Suchdol.
9. Dary tělovýchovným organizacím na podporu práce s mládeží.
10. Výstavba plynovodu v Lysolajské ulici – realizace stavby.
11. Ústavní stížnost – 1. AZÚR hl.m. Prahy – paralelní dráha
12. Odejmutí pozemků parc.č. 1627/50 a 1627/51, k. ú.  Suchdol (areál vodojemu Lysolaje)
13. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
 Interpelace.
Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.

Starosta městské části svolává na čtvrtek 11. prosince 2014 od 18 hodin 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol.

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol
ve 3. podlaží.

Program zasedání
0)  Diskuse
1)  Volební řád Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol.
2)  Volba tříčlenného volebního výboru; volba předsedy volebního výboru.
3)  Volba členů výboru pro rozvoj Suchdola.
4)  Rozpočtové provizorium městské části Praha-Suchdol na rok 2015
5)  Zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k pozemku parc.č. 2293/2 v k.ú. Suchdol za účelem umístění kabelového vedení 1 k ve prospěch PRE Distribuce a.s.
6)  Zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k pozemku parc.č. 2332/1 v k.ú. Suchdol, ul. U Myslivny, pro umístění vodovodní přípojky k domu na pozemku parc.č. 842 v k.ú. Suchdol ve prospěch Ing. Davida Kolmana a Ing. Marie Kolmanové.
7)  Nabytí pozemků parc.č. 1627/3, 2194/1 a 6/26 vše v k.ú. Suchdol, ul. Holubí, od CENTRAL GROUP 5. investiční a.s. v likvidaci.
8)  Přijetí daru od CENTRAL GROUP a.s.
9)  Oprava usnesení č.j. 1/9/2014.
10)  Informace k situaci po schválení 1. aktualizace Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy.
11)  Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
12)  Diskuse.
Zasedání je veřejné.

V Praze dne 2. prosince 2014

Program ke stažení (pdf)
Petr Hejl
starosta MČ Praha-Suchdol
2014-12-02T11:31:55+01:0011. 12. 2014|Zprávy z městské části|
Starosta městské části svolává na čtvrtek 11. prosince 2014 od 18 hodin 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol.

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol
ve 3. podlaží.

Program zasedání
0)  Diskuse
1)  Volební řád Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol.
2)  Volba tříčlenného volebního výboru; volba předsedy volebního výboru.
3)  Volba členů výboru pro rozvoj Suchdola.
4)  Rozpočtové provizorium městské části Praha-Suchdol na rok 2015
5)  Zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k pozemku parc.č. 2293/2 v k.ú. Suchdol za účelem umístění kabelového vedení 1 k ve prospěch PRE Distribuce a.s.
6)  Zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k pozemku parc.č. 2332/1 v k.ú. Suchdol, ul. U Myslivny, pro umístění vodovodní přípojky k domu na pozemku parc.č. 842 v k.ú. Suchdol ve prospěch Ing. Davida Kolmana a Ing. Marie Kolmanové.
7)  Nabytí pozemků parc.č. 1627/3, 2194/1 a 6/26 vše v k.ú. Suchdol, ul. Holubí, od CENTRAL GROUP 5. investiční a.s. v likvidaci.
8)  Přijetí daru od CENTRAL GROUP a.s.
9)  Oprava usnesení č.j. 1/9/2014.
10)  Informace k situaci po schválení 1. aktualizace Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy.
11)  Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
12)  Diskuse.
Zasedání je veřejné.

V Praze dne 2. prosince 2014

Program ke stažení (pdf)
Petr Hejl
starosta MČ Praha-Suchdol

STAROSTA MČ PRAHA-SUCHDOL
svolává na STŘEDU 15. PROSINCE 2010 OD 18.00 HOD.
2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti
Úřadu MČ Praha-Suchdol (2. patro)

Program zasedání:
0. Diskuse
1. Návrh položkového rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2011 – první čtení
2. Návrh priorit čerpání rozpočtu na rok 2011
3. Návrh rozpočtového opatření – uvolnění částky 3.800.000,- Kč z bytového fondu na realizaci
záměru zateplení bytového domu ve Stehlíkově ulici č.p. 928-930 schválené usnesením ZMČ
č.j. 24/7/2010 ze dne 3.8. 2010.
4. Přijetí dotace ve výši 770.918,40 Kč od Státního fondu životního prostředí ČR (podpora
z Operačního programu Životní prostředí) na akci “Instalace fotovoltaického systému
Stehlíkova”, návrh rozpočtového opatření.
5. Přijetí daru 450.000,- Kč od PRE a.s. na akci “Instalace fotovoltaického systému Stehlíkova”,
návrh rozpočtového opatření.
6. Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol.
7. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
8. Interpelace.
Zasedání je veřejné.
V Praze dne 6.12. 2010
Ing. Petr Hejl
starosta MČ Praha – Suchdol

2010-12-06T20:21:18+01:0015. 12. 2010|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru