V sobotu 7. listopadu budou od 9 do 12 hodin přistaveny kontejnery na ukládání BIOODPADU (listí, tráva, větve, …) na třech obvyklých stanovištích:

  • Výhledské náměstí
  • Suchdolská u sběrných surovin,
  • K Roztokům / K Drsnici u transformátoru


Žádáme Vás, abyste na stanovištích neukládali bioodpad dříve, než bude přistaven kontejner.

Služba je financována hl. m. Prahou. U každého kontejneru bude pracovník, který bude kontrolovat vkládaný odpad.

2015-11-02T18:32:02+01:007. 11. 2015|Zprávy z městské části|

V sobotu 17. října budou od 9 do 12 hodin přistaveny kontejnery na ukládání BIOODPADU (listí, tráva, větve, …) na třech obvyklých stanovištích (Výhledské náměstí, Suchdolská u sběrných surovin, K roztokům / K Drsnici u transformátoru).

Žádáme Vás, abyste na stanovištích neukládali bioodpad dříve, než bude přistaven kontejner.

BIO kontejnery budou dále přistaveny v sobotu 7. listopadu.

Služba je financována hl. m. Prahou. U každého kontejneru bude pracovník, který bude kontrolovat vkládaný odpad.

2015-08-17T12:07:50+02:0017. 10. 2015|Zprávy z městské části|

V sobotu 23. května budou od 9 do 12 hodin přistaveny kontejnery na ukládání BIOODPADU (listí, tráva, větve, …) na třech obvyklých stanovištích (Výhledské náměstí, Suchdolská u sběrných surovin, K roztokům / K Drsnici u transformátoru). Žádáme Vás, abyste na stanovištích neukládali bioodpad dříve, než bude přistaven kontejner.

Služba je financována hl. m. Prahou. U každého kontejneru bude pracovník, který bude kontrolovat vkládaný odpad.

2015-05-12T15:23:19+02:0023. 5. 2015|Zprávy z městské části|

V sobotu 8. listopadu budou od 9 do 12 hodin přistaveny kontejnery na ukládání BIOODPADU (listí, tráva, větve, …) na 3 obvyklých stanovištích (Výhledské náměstí, Na Rybářce u sběrných surovin, K Drsnici u transformátoru). Žádáme Vás, abyste na stanovištích neukládali bioodpad dříve, než bude přistaven kontejner.

Služba je financována hl.m.Prahou. U každého kontejneru bude pracovník, který bude kontrolovat vkládaný odpad.

2014-10-20T15:12:35+02:008. 11. 2014|Zprávy z městské části|

V sobotu 18. října a pak 8. listopadu budou od 9 do 12 hodin přistaveny kontejnery na ukládání BIOODPADU (listí, tráva, větve, …) na 3 obvyklých stanovištích (Výhledské náměstí, Na Rybářce u sběrných surovin, K Drsnici u transformátoru). Žádáme Vás, abyste na stanovištích neukládali bioodpad dříve, než bude přistaven kontejner.

Služba je financována hl.m.Prahou. U každého kontejneru bude pracovník, který bude kontrolovat vkládaný odpad.

2014-10-18T08:53:23+02:0018. 10. 2014|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru