Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:    
v pátek 5. června 2009 od 14.00 hod. do 22.00 hod.Volby do EP09 - logo
v sobotu 6. června 2009 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Místem konání voleb do Evropského parlamentu v Městské části Praha-Suchdol jsou volební místnosti v budově Základní školy Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha- Suchdol pro jednotlivé volební okrsky (č. 519, 520, 521, 522, 523).

Volební okrsky – Městská část Praha-Suchdol

Okrsek č. 519

Okrsek č. 520

Okrsek č. 521

Okrsek č. 522

Okrsek č. 523

Hašlerova
Holubí
K Chumberku
K Osmidomkům
K Stavebninám
Kosova
Křičkova
Lanýžová
Majerové
Návazná
Přeletová
Rackova
Špačkova
Uzoučká
Výhledské náměstí
Vysokoškolská
Závadova

Kamýcká ul.-část
od křižovatky ulic
Dvorská x Kamýcká
po křižovatku ulic Kamýcká x Internacionální

Bažantní
Do Vrchu
Dvorská
K Roztokům
Ke Kozím hřbetům
Nad Dolíky
Nad Spáleným mlýnem
Novosuchdolská
Pod Rybníčkem
Pod Vinicemi
Spálený mlýn
Starosuchdolská
Stržná
Trojanův mlýn
U Kapličky
U Myslivny
V Ořeší
V Údolí
Zákolanská
Za Sokolovnou
Armádní
Havraní
K Drsnici
K Háji
Ke Kolonii
Ke Střelnici
Keltů
Na Pasece
Na Rybářce
Na Vrchmezí
Nad Mohylou
Otvovická
Při Hranici
Rýznerova
Staročeská
Suchdolská
U Nového Suchdola
U Roztockého háje
U Višňovky
Za Hájem
Za Hřištěm
Za Rájem

Kamýcká ul.-část ležící v katastrální území Sedlec

Brandejsovo náměstí
Budyňská
Gagarinova
Internacionální
K Mírám
Lysolajská
Májová
Na Mírách
Osvobození
Stehlíkova
Suchdolské náměstí
U Hotelu
Výjezdní
K Horoměřicům
K Transformátoru
Ke Kladivům
Olšová
Rohová
Sídlištní
U Kruhovky

Kamýcká ul.-část
od křižovatky ulic
Kamýcká x Internacionální
po křižovatku ulic
Kamýcká x Ke Kladivům

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občan. průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem) nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel nebo předloží a odevzdá voličský průkaz.

Každému voliči v MČ Praha-Suchdol budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Podmínky výkonu volebního práva organizaci při volbách do Evropského parlamentu konaných na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.